Profil redaktora Jana Hrnčiarková

avatar Jana Hrnčiarková
Jana Hrnčiarková
E-mail
jana.hrnciar1@gmail.com
Pohlavie
Žena
Dátum narodenia

Kontaktní informace

Telefón: nevyplnené
Facebook: nevyplnené
ICQ: nevyplnené
Jabber: nevyplnené
Web: nevyplnené
Záľuby: nevyplnené
Kde pracujem: nevyplnené

Zobrazit profi

Moje články

« Späť 1 2 3 4 5 Ďalší »
5.9.2016 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 1118x
článok 2. světové válka - vycvičeno několik tisíc psů V průběhu 2. světové války, zejména v SSSR, byly na přípravu psů kladeny nové požadavky. To si vynutilo i nové metody výcviku. Velký potřeba psů k vyhledávání min vedla k použití psů jiných, méně tradičních plemen. Jejich výcvik byl prováděn „potravovou metodou“, kdy pach miny byl spojován s pachem potravy.
22.8.2016 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 2396x
článok Zvrat v metodice výcviku vojenských psů Zvrat v metodice výcviku psů nastává až v roce 1936 a to v SSSR, kde profesor Andrejov se svými spolupracovníky rozpracovává učení I.P. Pavlova pro praktický výcvik a využití služebních psů. Jeho kniha „Rukověť psovoda“ přináší poprvé vědecké zdůvodnění chování psů a jejich využití při výcviku ve službě.
18.7.2016 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 2933x
článok Psy ve starověkých armádách - Egypt Z počátku se lov a boj o loviště u pravěkého člověka navzájem prolínaly. K tomuto účelu byli používáni stejní psi. Nepřítel byl napadán volně puštěnými psy a pak teprve vstupoval do boje lovec-bojovník.
20.6.2016 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 1937x
článok Příprava válečných psů - Staré Řecko a Egypt Zpočátku neprodělávali váleční psi žádný speciální výcvik, ale byli pouze vybíráni ze psů, kteří byli útoční a nebáli se nepřítele. Veškerá příprava na boj spočívala v jejich dobrém krmení a dráždění cizí osobou. Kromě toho byly organizovány zápasy mezi psy.
29.2.2016 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 2765x
článok Využití vojenských psů Až do roku 1891 nebyla vydána žádná novodobá příručka o výcviku a využití vojenských psů. Teprve v roce 1891 vychází knížka ruského důstojníka Melentěva s názvem „Návod k výcviku válečných psů“.
16.2.2016 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 1484x
článok První česká kniha o psech - Svět zvířat Z popudu časopisu „Svět zvířat“, ve kterém později působil jako redaktor i Jaroslav Hašek, vzniká 23. 7. 1898 Zemský spolek pěstitelů ušlechtilých psů v Praze.
9.2.2016 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 1904x
článok Disciplíny vojenských psů Většina z nich přebírala zkušenosti z psinců policejních, které vznikaly v Evropě od poloviny 19. století. Nejprve v Anglii, pak v Německu a ve Francii. V Čechách bylo použito psů poprvé až roku 1910. Cvičeni byli ve výcvikovém středisku v Praze na Štvanici a později v Písku. Výcvik prováděli instruktoři, kteří byli vycvičeni u německé policie.
21.3.2014 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 4040x
článok Některé metody základního výcviku psů Při výchove i výcviku psa používáme různé metody. Jestliže psa nutíme pouze mechanickými podněty (působením vodítka, obojku nebo ruky) k vykonání požadovaného cviku a nedáme mu za provedení cviku odměnu, pak mluvíme o mechanické metodě. Této metody používáme pouze při cviku přerušení nežádoucí činnosti psa na povel „Fuj!“, při odmítání potravy a rozvíjení zloby. Nelze ji používat při výchově štěňat. Její nesprávné použití vede k tomu, že pes není při výkonu aktivní a provádí cvik ze strachu. Tato metoda vede rovněž k narušení dobrého kontaktu mezi psovodem a psem.
28.2.2014 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 3782x
článok Příprava válečných psů - Staré Keltové Silné psy, kteří se podobali spíše vlkům, měli také Keltové.
27.2.2014 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 3206x
článok Psy ve starověkých armádách Jsou zprávy i o tom, že Kalefonští, kteří táhli proti Peršanům, měli ve svém vojsku více válečných psů než koní. Do dějin vstoupili i psi tetuonů, o kterých psali římští dějepisci, že bránili i mrtvoly svých pánů a vozové hradby tak zuřivě, že se k nim nemohli Římané přiblížit.
« Späť 1 2 3 4 5 Ďalší »
Späť na začiatok