SEMINÁR - AKO MYSLÍ PES 7.11.2015

Akcia začala před 4 lety (7.11.2015 10:00)
a už skončila

AKÉ by to bolo naučiť sa správne komunikovať so svojim psom a stať sa odborníkom na psiu reč? Radi by sme vám ukázali ako sa ním stať, keď sa zapojíte do seminára Ako myslí pes. A kedy že sa to stane?

AKO MYSLÍ PES?

ODPOVEDE nájdete na na 1-dňovom SEMINÁRI -7. novembra 2015 v Bratislave
s lektorom RUDOLFOM DESENSKÝM -
špecialistom na socializáciu psov
O ČOM sa budeme ROZPRÁVAŤ ?
 socializácia
 bojazlivosť
 dominantnosť
 agresia
 .... a ďalšie

Vyžiadanie prihlášky TU:  pes-sympatak.webnode.cz   
Poslať SEM: pessympatak@gmail.com  – do predmetu napísať- prihláška   
Alebo poštou: Pes sympaťák,o.z. Dopravná 4, 831 06 Bratislava

Platba: bankovým prevodom - bankové spojenie:
VÚB, 2791993756, kód banky 0200, VS vaše telefónne číslo. Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a priezvisko. Účastník sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť poplatok za seminár aj v prípade, ak sa na seminári z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
POZOR!!!
Neuhradené prihlášky nebudú akceptované.

TEŠÍME sa na VÁS 


SEMINÁR - AKO MYSLÍ PES 7.11.2015

Nikto sa nezúčastnil

Páči sa Vám to?


14.10.2015

Discussion

Späť na začiatok