SEMINÁR - AKO MYSLÍ PES 7.11.2015

Akcia začala 7.11.2015 10:00
a zkončila 7.11.2015 17:00

AKÉ by to bolo naučiť sa správne komunikovať so svojim psom a stať sa odborníkom na psiu reč? Radi by sme vám ukázali ako sa ním stať, keď sa zapojíte do seminára Ako myslí pes. A kedy že sa to stane?

AKO MYSLÍ PES? ODPOVEDE nájdete na na 1-dňovom SEMINÁRI -7. novembra 2015 v Bratislave s lektorom RUDOLFOM DESENSKÝM - špecialistom na socializáciu psov O ČOM sa budeme ROZPRÁVAŤ ?  socializácia  bojazlivosť  dominantnosť  agresia  .... a ďalšie Vyžiadanie prihlášky TU:  pes-sympatak.webnode.cz    Poslať SEM: pessympatak@gmail.com  – do predmetu napísať- prihláška    Alebo poštou: Pes sympaťák,o.z. Dopravná 4, 831 06 Bratislava Platba: bankovým prevodom - bankové spojenie: VÚB, 2791993756, kód banky 0200, VS vaše telefónne číslo. Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a priezvisko. Účastník sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť poplatok za seminár aj v prípade, ak sa na seminári z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. POZOR!!! Neuhradené prihlášky nebudú akceptované. TEŠÍME sa na VÁS 