Celoštátna výstava psov všetkých plemien CAC, CAJC BB

Akcia začala před 8 lety (6.5.2012 09:00)
a už skončila

Pozývame Vás na Celoštátna výstava psov všetkých plemien, CAC, CAJC, ktorá sa uskutoční 6. mája 2012 v Banskej Bystrice na Plážovom kúpalisku Štiavničky.

Uzávierky:

1. 15. 03. 2012
2. 05. 04. 2012
Program:

od 7.30 Príjem psov
9.00 Otvorenie výstavy
9.15 Posudzovanie
od 14.00 Súťaže a vyhlásenie víťazov
Tituly a čakateľstvá:

CAC - SR
CAJC -SR
BOB Víťaz plemena
BOG Víťaz skupiny
BIS Víťaz výstavy
Junior handling
Najkrajšie Baby
Najkrajší dorast pes a sučka
Najkrajší mladý pes a sučka
Najkrajší jedinec slovenského plemena
Najkrajší jedinec v tr. čestnej
Najkrajší pár psov
Najlepšia chovateľská skupina
Najkrajší veterán
Najkr.jedinec z neuzn.plem.FCI
Veterinárne podmienky:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa údajov výrobcu vakcíny.
Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 10 dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia pracovného certifikátu - pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu - pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške bude jedinec automaticky zaradený do veku príslúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Doklady, ktoré prídu po II. uzávierke sa nebudú akceptovať. Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky, aj keď boli poslané doporučene. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky ak sa prihlási na výstavu aj keď sa nakoniec na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.
Dôležité upozornenie:

Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Páči sa Vám to?


1.3.2012
pridal: Tulko.sk

Discussion

Aj nás som našla v albume s fotkami na strane 6 :)
Reaguj
Adriana B před 8 lety
Ak chcete napísať komentár, prihláste sa alebo sa zaregistrujte!
Späť na začiatok