Agility AllStars Bratislava

Logo služby
Službu pridal Agility AllStars Bratislava
Web stránka služby http://www.agility-allstars.sk
Telefón 0914 278 980

Agility AllStars Bratislava je občianske združenie pod záštitou ASKA, ktoré sa venuje výcviku kynologického športu zvaný agility - šport, kde pes za pomoci psovoda prekonáva prekážky vo vopred určenom poradí. V agility je dôležitý vzájomný vzťah medzi psom a psovodom, pričom kladieme dôraz na pozitívnu motiváciu. Agility ako šport je možné vykonávať rekreačne i vrcholovo. V súčastnosti máme na výber niekoľko vrcholových podujatí ako napr. Agility World Championship, European Open, European Open Junior a mnohé daľšie vrcholové preteky, ktorých sa pravidelne naši pretekári zúčastňujú. Veľmi sa tešíme, že záujem širokej verejnosti o agility stúpa, čím každoročne narastá konkurencieschopnosť ostatných klubov. Tento fakt nás motivuje k tomu stále na sebe pracovať a zlepšovať sa.

Adresa

Odborárska 3, 831 0 Bratislava

spojenie MHD

ŽS Nové Mesto, Staré ihrisko

služba má bezbariérový prístup

služba má bezbariérový prístup

platba kartou

nie je možné platiť kartou

umiestnenie

Futbalové ihrisko, parkovanie vo vnútri areálu

Späť na začiatok