Najčastejšie nákazlivé ochorenia a očkovanie proti nim

Besnota je nákazlivé ochorenie,ktoré sposobuje vírus.Možu ňou byť postihnuté predovšetkým masožravce,líšky,vlky,mačky a psy.Na besnotu však možu ochorieť všetky teplokrvné živočíchy,aj človek,ktorý sa može nakaziť od voľne žijúcich zvierat,napr. od líšok,od mačiek a psov a podobne.
Ochorenie sa prenáša pohryznutím,poškrabaním,ale aj slinami,a ak sa dostanú do čerstvých odrenín na pokožke alebo do očnej sliznice.Vírus napáda nervový systém,čo sa prejaví zápalom mozgu a miechy.Charakteristickým príznakom ochorenia voľne žijúcich divých zvierat,napr. líšok,tchorov,ale aj srnčej, jelenej a diviačej zveri je strata plachosti.Besné zvieratá často prichádzajú až k ľudským obydliam,besné líšky sa dajú pohladkať,inokedy bez zjavnej príčiny útočia na ľudí,psy,mačky a pod.Ochorenie na besnotu,či už zvierat alebo ľudí,sa končí smrťou.Preto ťažisko ochrany pred touto nevyliečiteľnou chorobou je v prevencii.
Povinnosťou všetkých chovateľov a majiteľov psov je dať všetky svoje psy vo veku nad 6 mesiacov zaočkovať.Preočkovanie sa robí podľa typu vakcíny za rok,najneskor za 2 roky.V termínoch vyhláseným veterinárnou službou sa uskutočňuje očkovanie bezplatne.Najma na dedinách nie je zvykom očkovať aj mačky.Chovatelia psov by vo vlastnom záujme mali dať zaočkovať aj mačky,ak ich doma chovajú,pretože mačka,na rozdoel od psa,má oveľa viac možností nekontrolovateľného pohybu,čím je aj riziko jej nakazenia podstatne vačšie.
Späť na začiatok