Podmienky používania

Vysvetlivky pojmov

Server Tulko -  internetové strány : www.tulko.sk, www.tulko.cz

Prevádzkovateľ -  Firma : Martin Gulač - MG studio.

 

 • 1.     Pravidlá pre nahrávanie fotografií.

  V prípade, že budete nahrávať akékoľvek fotografie na Server Tulko, prehlasujete tým, že máte právo dané fotografie publikovať. V prípade, že nahráte fotografiu na ktorú nemáte právo publikácie vystavujete sa tak porušovaniu autorských práv, za ktoré môžete byť tresne stíhaní. Server Tulko nenesie žiadnu zodpovednosť za pridávanie fotografií užívateľov. Za každú pridanú fotografiu na Server Tulko je zodpovedný užívateľ, ktorý danú fotografiu pridal.

 • 2.     Pravidlá pre nahrávanie videí.

  V prípade, že budete nahrávať akékoľvek videá na server Server Tulko prehlasujete tým, že máte právo dané video publikovať. V prípade, že pridávate video na ktoré nemáte právo publikácie vystavujete sa tak porušovaniu autorských práv, za ktoré môžete byť tresne stíhaní. Server Tulko nenesie žiadnu zodpovednosť za pridávanie videí užívateľov. Za každé pridané video na server Server Tulko je zodpovedný užívateľ, ktorý dané video pridal.

 • 3.     Pravidlá pre diskusiu.

  Do komentárov pod článkami sa snažte písať komentáre k danému článku. Na voľnú diskusiu je tu určená sekcia v poradni. Nepíšte odkazy na iné stránky do textu komentára, pokiaľ to nemá nejaký význam v diskusii. Nepoužívajte vulgárne výrazy a snažte sa inteligentnou formou opísať daný problém, prípadne navrhnúť riešenie problému. Nie je povolená žiadna forma SPAMu (písanie VEĽKÝM PÍSMOM, odkazovanie na iné stránky, a podobne).Nepíšte pod menom iných užívateľov a autorov stránky. Pokiaľ ste zaregistrovaní a nechcete aby sa vaše meno sa zobrazovalo pri komentároch, môžete si zmeniť zobrazované meno v nastaveniach osobných údajov.

Užívateľom služieb na Server Tulko je zakázané:

- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
- propagovať detskú pornografiu;
- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
- otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.

 

Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Server Tulko a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej a Českej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

 

 

 • 4.     Pravidlá pre vytváranie galérii psov.

  Psíka si môžete pridať v mojom menu sekcií  „Moji psíkovia“. Pokiaľ ste pri vytváraní psa zadali zlé údaje o psovi, prosím nevytvárajte nového psa, máte možnosť editácie údajov psa, taktiež fotiek a videí. Pri vytváraní psa klaďte prosím dôraz na zaradenie do správnej kategórie rasy psa. V prípade, že Váš psík zomrie, tak nezúfajte a vyplňte v editácii psa dátum úmrtia psa a Váš psík sa dostane do kategórie „psieho neba“.

 

 • 5.     Pravidlá pre pridávanie služieb.

 Pridávať služby môže iba zaregistrovaná firma. K jednej zaregistrovanej firme môžete pridávať viacero Vašich služieb. Neregistrujte sa viac krát pokiaľ ponúkate viac služieb pod Vaším jedným obchodným meno. K jednému obchodnému menu si môžete pridávať viac služieb.

 

 

 • 6.     Pravidlá pre inzerciu.

  Pred pridaním inzerátu prosím zvážte výber vhodnej kategórie. Vždy zadávajte len pravdivé údaje. Falošne pridané inzeráty budú ihneď zmazané zo stránky. Pre pridávanie fotografií platia pravidlá podľa bodu 1, pre videá platia pravidlá podľa bodu 2.

 • 6.1    Pravidlá pre inzerciu – Topovanie

  Bežné inzeráty sa radia podľa dátumu vloženia. Aj topované inzeráty majú svoj dátum, podľa ktorého sa radia. V praxi topovanie prebieha tak, že sa Vášmu inzerátu priradí dátum v budúcnosti, do ktorého je topovaný a podľa ktorého sa radí medzi ďalšími TOP inzerátmi. Po dobu svojho zvýhodnenia sa zobrazuje vždy nad všetkými bežnými inzerátmi. Inzeráty je samozrejme možné topovať niekoľkokrát za sebou a tým ich neustále udržovať hore. Aby sa užívateľom nezobrazovali stále tie isté inzeráty, funguje tu určitá drobná regulácia. Inzerát si môžete topovať maximálne na 28 dní.

 • 6.2    Pravidlá pre inzerciu – Sponzorovanie inzerátu

Sponzorované inzeráty sú najvýhodnejšou formou propagácie Vášho inzerátu, nakoľko predbiehajú všetky pridané inzeráty (aj topované) a zobrazujú sa vo všetkých sekciách vždy na vrchu stránky. Sponzoravať inzerát môžete neobmedzene dlho.

 

 • 7.     Pravidlá pre pridávanie článkov.

  Každý redaktor je zodpovedný za svoj pridaný článok. Autor článku prehlasuje, že napísal článok sám, že článok nekopíroval z iných zdrojov, že neuvádza v článku nepravdivé údaje. Pokiaľ autor čerpal pri písaní článku z nejakého zdroja, tak ho musí uviesť vždy na konci článku. Pre pridávanie fotografií k článkom platia pravidlá podľa bodu 1, pre videá platia pravidlá podľa bodu 2. Za obsah článku zodpovedá jeho autor, nie majiteľ webovej stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za  obsah článkov. 

 • 7.1    Pravidlá pre pridávanie článkov - Funkcia korektora schvaľovanie článkov.

Korektor má na starosti gramatickú úpravu napísaného článku. Po upravení článku korektor schváli článok a ten sa následne bude zobrazovať na stránkach Servera Tulko.

 

 

 • 8.     Pravidlá pre pridávanie výstav – akcií.

  Vždy pridávajte výstavy/akcie, ktoré súvisia s tématikou stránky, môžete pridávať aj Vaše firemné, či osobné akcie, pokiaľ súvisia s tematikou stránky. Pokiaľ pridáte výstavu, alebo akciu ktorá nemá žiadny súvis so stránkou, bude Vaša výstava/akcia vymazaná. Fotografie, videá môžu pridávať všetci registrovaní užívatelia. Pre pridávanie fotografií platia pravidlá podľa bodu 1, pre videá platia pravidlá podľa bodu 2.

 

 • 9.     Pravidlá TOP 50.

Za každého psa v galérii, aj Vášho môžete hlasovať formou kostičiek a to od 1 až po 5 kostičiek. Tieto kostičky si môžete zameniť za body v sekcii V.I.P a to v pomere 1:1. Pozor za každého psa môžete hlasovať iba jeden krát denne.

 • 10.  Pravidlá pri súťažiach.

Účastník všetkých súťaži dobrovoľne prehlasuje, že fotografie, alebo videá zriadil sám. Ďalej účastník prehlasuje, že má autorské práva na šírenie fotografií a videí. Ak sa na fotografii, alebo videu nachádzajú osoby, logá, značky súhlasia s jeho zverejňovaním na Servere Tulko. V prípade, že nemáte autorský súhlas, vystavujete sa riziku spojeného s porušovaním autorských práv vlastníctva fotografie, videa so všetkými jeho právnymi následkami.

Všetky fotografie, videá zapojené v rôznych súťažiach na Server Tulko sa po ich skončení stávajú majetkom Prevádzkovateľa Serveru Tulko, ktorý si vyhradzuje právo použiť ich podľa vlastného uváženia k svojim účelom bez ďalšieho súhlasu účastníka v súťažiach. Zaslaním fotografie, videa dávate Prevádzkovateľovi právopoužívať fotografiu, video všetkými zákonnými spôsobmi. Maximálne množstvo fotografií alebo videí, ktoré môžete v jednej súťaži pridať je 1. Videá sa nenahrávajú na Server Tulko, videá nahrávajte na server youtube.com, do súťaže pridávajte iba odkaz na dané video. Akékoľvek fotografie, videá, ktoré nemajú nič spoločné so súťažou budú vyhodené zo súťaže, bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Opakované pridávanie nevhodných fotografií, videí s nevhodnou témou, či obsahom môže viesť k trvalému zrušeniu Vášho účtu na Server Tulko. Súťaž vyhodnocuje vopred zostavená administrátorská komisia, ktorá nemá žiadny bližší vzťah so zúčastnenými súťažiacimi.Zo súťaže sú automaticky vylúčení všetci zamestnanci Prevádzkovateľa, ďalej zamestnanci zmluvných partnerov vyhlasovateľa. Zo súťaže budú vylúčení účastníci, ktorí nesplnili všetky potrebné podmienky súťaže, ako je neodpovedanie na správnu odpoveď, ďalej účastníci, ktorí neudelili Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov.

Redakcia si vyhradzuje právo preveriť a vylúčiť súťažnú fotografiu v prípade viacnásobného hlasovania z jedného zariadenia, pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov. Redakcia si vyhradzuje právo vylúčiť fotografiu aj bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ súťaže má právo meniť podmienky, výhry súťaže bez predchádzajúceho upozornenia účastníkov súťaže. Ďalej si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo meniť ceny a trvanie súťaže. Za výhru nie je možné obdržať finančnú náhradu.

Späť na začiatok