Zákaz strieľania psov v poľovnom revíry

Autor petície: Tinka Martinková

POVEDZME STOP NEZMYSELNÉMU STRIEĽANIU PSOV A MAČIEK ! POVEDZME STOP ZABÍJANIU NAŠICH ŠTVORNOHÝCH MILÁČIKOV A ČLENOV RODINY !

petice 10

POVEDZME STOP NEZMYSELNÉMU STRIEĽANIU PSOV A MAČIEK !

POVEDZME STOP ZABÍJANIU NAŠICH ŠTVORNOHÝCH MILÁČIKOV A ČLENOV RODINY !

Bojujme spoločne za to, aby sa prechádzka so psíkom nestala nočnou morou!

Bojujme spoločne za to, aby sme o svojho miláčika neprišli hoci aj za našej prítomnosti a pred zrakmi našich detí!

Bojujme spoločne za to, aby sme nenašli pár metrov od nášho domu nášho štvornohého člena rodiny zastreleného len preto, že sa zabehol alebo ho niekto vypustil z bráničky!

Bojujme spoločne za to, aby poľovníci nekonali proti naším právam a ústave!

Zapojte sa a podpíšte petíciu! Zbierajte podpisy s nami!

Týka sa to nás všetkých... Aj nepsíčkarov... Vystrelená guľka, ktorá mala zabiť psíka, môže trafiť práve Vás...
 

! Stiahnite si PETÍCIU, PETIČNÉ HÁRKY a PLAGÁTY !
TU - http://psiadusa.sk/pet01.htm

Upozornenia !

  • Nevyplňujte číslo petičného hárku!

  • Podpisovať petíciu môžu len občania SR, od 15 rokov!

  • Zatiaľ nie je stanovený koniec petície, podpisov potrebujeme čo najviac! Avšak môžete nám ich priebežne posielať.

  • Podpisujte PETIČNÉ HÁRKY a nie TEXT PETÍCIE ! ! !


 

 

 

PETÍCIA
za prijatie zmien v zákone číslo 274/2009 Z.z. o poľovníctve,
§ 29 ods. 1, písm. f) a g)

My dolu podpísaní občania Slovenskej republiky,

obraciame sa na základe čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky a zákona číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve touto cestou na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a žiadame aby prijali novelu zákona číslo 274/2009 Z.z. o poľovníctve, konkrétne zmenu § 29 ods. 1 predmetného zákona, ktorý upravuje práva a povinnosti člena poľovníckej stráže. Žiadame z predmetného zákona vypustiť písmená f) a g), ktorých znenie dáva právo členovi poľovníckej stráže usmrtiť v poľovnom revíri psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu alebo psa, ktorý hľadá alebo prenasleduje zver, alebo sa k nej plazí, to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa, ako aj právo usmrtiť mačku domácu potulujúcu sa v poľovnom revíri vo vzdialenosti viac ako 200 m od najbližšieho trvale obývaného domu, alebo ak ju vo vzdialenosti menej ako 200 m pristihne pri prenasledovaní alebo usmrcovaní zveri.

Zdôvodnenie požiadavky:

Znenie § 29 ods. 1 písmeno f) a g) zákona o poľovníctve umožňuje členovi poľovníckej stráže usmrtiť psa (mačku) v poľovnom revíri, ak sa pes (mačka) nachádza vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od trvalo obývaného domu. V predmetnom ustanovení zákona zákonodarca dal členom poľovníckej stráže právo usmrtiť, bez toho aby jasne definoval podmienky za akých môže člen poľovníckej stráže toto právo využiť. Predmetné ustanovenie zákona  nemyslelo na to, či sa pes (ktorého člen poľovníckej stráže má právo usmrtiť) nachádza na vôdzke, v aute, v chate, na záhrade, či je mimo vplyvu svojho majiteľa alebo nie, či loví alebo prenasleduje zver. Teda dáva právo usmrtiť psa (mačku), ktorý sa ocitne v poľovnom revíri napr. i v sprievode majiteľa.

Zákon zároveň povoľuje usmrtiť psa (mačku), ak prenasleduje zver alebo sa k nej plazí. V tomto ustanovení absentuje v zákone vymedzenie miesta, kde má dochádzať k prenasledovaniu zveri alebo k plazeniu sa k zveri. K takémuto prenasledovaniu alebo plazeniu sa k zveri môže dôjsť priamo v obci, napr. v záhrade (priľahlej k domu), ktorá patrí majiteľovi psa, a v tomto prípade člen poľovníckej stráže má právo priamo v záhrade v obci usmrtiť psa!!!

Podľa slovenského právneho poriadku má zviera, ktoré je živou cítiacou bytosťou štatút neživej veci. Zákon o poľovníctve vo vyššie uvedených ustanoveniach umožňuje bezsankčne usmrtiť zviera (psa, mačku) – podľa slovenského právneho poriadku vec, čím zákon o poľovníctve povoľuje poškodzovanie cudzej veci členom poľovníckej stráže, čo je samozrejme v rozpore so zákonom číslo 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

 

 

Zabil vzácneho psa 

Poľovník zastrelil sučku Bejbinu. Prišla aj o šesť šteniatok!

Otrasné! Sučku zabil, psa postrelil!

 

Zdroj:

http://google.sk

http://psiadusa.sk

Petíciu podpísali registrovaní:

avatar Tatiana Gajdošová avatar Katka Vonkomerová avatar Peťa Ďatková avatar Barbora Chmulíková avatar Lenka Medvecká avatar Alžbeta . avatar Aďuška Bikerka :) avatar Radka Pavúčková avatar Mariana Kotuliaková avatar Lenka Smatanová avatar Bet Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Kollarova avatar Martina Vrzalová avatar Veronika Petlušová avatar Lucia Cangárová avatar Tatianka Kotláriková avatar Dana Stefancova avatar Jana Mocná avatar Tatiana Kurta avatar Barborka Grekčová avatar Luc W avatar Alexandra Mašlejová avatar Jana Mikulkova avatar Martin Momo avatar Eva Sládečková avatar Alexa Mihalikova avatar Natalia Grznárová avatar Edita Ondrias avatar Maria Mandzakova avatar Ka t Ka avatar Wawka Belešová avatar Lucia avatar Petra Čechová avatar Simuška Kramárová avatar Kikush Smejko avatar Majeríková Dominika avatar Gabriela Klementová avatar Monika Vangorova avatar Alexandra Gregušová avatar Laura Norocká avatar Peťa K. avatar Matúš Kováč avatar Karolína Hučíková avatar Katarína Sučíková avatar Viktória H avatar Lucia Kaššová avatar Jessica Pećar avatar VERONIKA HRTANKOVA avatar vregt gE avatar Mikulaš Gaman avatar Zuzana Jarolinova avatar Alexandra Klausová avatar Lenka Lacková avatar Tinka Shaman avatar Martina Žácka avatar Leonie Lion avatar Ladislav Mackových avatar Ajuš Brenkusová avatar Romana Margušová avatar Ivan Dedinský avatar Petra Mokrá
Petíciu podpísalo ľudí: 164
Cieľ petície: 0 podpisov
Podpísať petíciu

Za jednotlivé petície zodpovedajú ich autori. Obsah a zameranie petcii nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie tulko.sk.

Osobné údaje získané na účely tejto petície nebudú žiadnym spôsobom spracovávané a okrem uvedených adresátov nebudú poskytnuté tretím osobám.

Zoznam podporovateľov bude zaslaný adresátom kampane.


Páči sa Vám to?
Zoznam podpisov

Vidia len iniciatori peticie, pre ochranu pre zverejnením osobných údajov.
Späť na začiatok