Za jednotlivé petície zodpovedajú ich autori. Obsah a zameranie petcii nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie tulko.sk.

Osobné údaje získané na účely tejto petície nebudú žiadnym spôsobom spracovávané a okrem uvedených adresátov nebudú poskytnuté tretím osobám.

Zoznam podporovateľov bude zaslaný adresátom kampane.
Prosím pri podpise petície musí byť uvedené meno, priezvisko a úplna adresa trvalého pobytu každej osoby aby bola petícia platná!
Podpísaním petície súhlasíte so všeobecnými podmienkami.
Späť na začiatok