Záverečné fotografie z Medzinárodnej výstavy psov DUADANUBE 18,19.8-2012

Späť na začiatok