Rozdělení útlumů u psa

Vzniká-li útlum v samotném centru podráždění, mluvíme o vnitřním útlumu. Je-li však útlum vyvolán podrážděním dalšího centra, vzniká útlum vnější. Tak jako reflexy, i útlumy jsou buď vrozené – nepodmíněné, nebo získané – podmíněné. Například vliv hárající se feny na psy je vrozený reflex, který bude trvale narušovat výcvik psů. Ale vlak v blízkosti cvičiště bude rušit výcvik pouze do té doby, nežli si na něho psi zvyknou.

článok 1133

Útlumy se v chování psa projevují různě.

Silněji působí na neupevněné reflexy. Proto když začínáme s výcvikem psa, dbáme na to, aby v blízkosti nebyly rušivé podněty, které by odváděly pozornost psa od výcviku. Může to být nejen hárající se fena, ale i jiná domácí zvířata nebo i plný močový měchýř, žízeň, onemocnění psa, příliš silné podněty a jejich nevhodné použití. Zejména musíme dobře rozlišovat způsoby používání podnětů při povzbuzování psa ke zvýšení výkonu nebo jeho přinucení k vykonání cviku, ale i při zákazu určité činnosti.

Naučené chování podléhá trvale vlivu zapomínání. To způsobuje uhasínající útlum. Jeho negativní vliv omezuje pravidelným opakováním cviků podle zásady, že čím je cvik složitější, tím jej musíme častěji opakovat.

V některých chvicích hraje útlum důležitou roli. Například při odložení psa působí útlum na to, že pes zůstává na místě až do přivolání. Při výcviku ve stopování jen díky diferenciačnímu útlumu rozlišuje pes pachy a jde po stopě určitého člověka. Když odnaučujeme psa nežádoucí činnosti, působí přitom rovněž útlum.

Vedle reflexů a útlumů působí na chování psa jeho individuální vlastnosti a převládající reakce. Ty se projevují například v tom, že některý pes má silnou potravovou reakci a potrava je pro něho silným podnětem. Jinak se projevuje přizpůsobování psa k prostředí. Další vlastností je obranná reakce, která se projevuje v určitém stupni bázlivosti nebo útočností psa. Vhodnou výchovou a výcvikem se může projev těchto vlastností v různém stupni ovlivnit.

Podle toho, jak nervová soustava psa reaguje na podněty, můžeme obecně rozdělit psy na silné a slabé nervové typy. Mezi silné typy počítáme typ vyrovnaný – sangvinik, dráždivý – cholerik a klidný – flegmatik. Do slabých typů počítáme psy bázlivé – melancholiky.

Pokud budete trpělivý a budete vědět, čeho chcete se psem dosáhnout, budete dodržovat určité zásady při zacházení se psem a seznámíte-li se s odbornou literaturou a zkušenostmi výcvikářů, můžete si psa vychovat a vycvičit v základních disciplínách sami. Speciální výcvik musíte dělat s pomocníky na kynologických cvičištích. Pod vedením instruktora a s použitím vhodných výcvikových pomůcek vycvičíte psa daleko rychleji a s menším nebezpečím, že ho zkazíte.

fotka od www.pixmac.sk


  © tulko.sk

Páči sa Vám to?


comments powered by Disqus

súvisiace články

6.11.2013 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 5870x
článok Chuť psa Mnozí autoři tvrdí, že psi nemají chuť a nebo jen velmi špatně vyvinutou. Psi však mají různé chutě a záleží především na tom, čím byl pes jako štěně krmen. Je řada psů, kteří žerou ovoce, řepu, ale i citrón.
24.10.2013 | | Autor: Dana Stračákovská | Zobrazený : 6215x
článok Řízení reprodukce u psů Přirovnání složitosti reprodukčního systému k hodinovému stroji vystačí jen ke zdůraznění skutečnosti, že i přes zdánlivě hierarchické uspořádání jednotlivých složek je „každé kolečko“ stejně důležité pro chod systému. Neboli porucha na kterémkoliv úseku řízení pohlavních funkcí se zevně projeví poruchou rozmnožovací schopnosti.
23.9.2013 | | Autor: Štefan Strlík | Zobrazený : 22841x
článok Kostra psa Kostru psa a mačky tvorí lebka, chrbtica, rebrá, panva, kosti hrudníkovej a panvovej končatiny.
4.9.2013 | | Autor: Štefan Strlík | Zobrazený : 8471x
článok Poznáte chrup psa Šteňatám sa vo veku troch týždňov začínajú prerezávať zuby, pričom prvé rastú špiciaky a klieštiky , vzápätí stredniaky a krajniaky a asi o 10 dní začínajú vyrastať 4. , 3. a 2. črenovec.
30.8.2013 | | Autor: Štefan Strlík | Zobrazený : 7433x
článok Anatomická sústava psa V tomto článku si povieme niečo o sústavách psa ako je svalová sústava, tráviaca sústava, dýchacia sústava, srdcovo – cievna sústava, močová sústava, pohlavná sústava, nervová sústava a kožná sústava.
Späť na začiatok