Poznáte chrup psa

Šteňatám sa vo veku troch týždňov začínajú prerezávať zuby, pričom prvé rastú špiciaky a klieštiky , vzápätí stredniaky a krajniaky a asi o 10 dní začínajú vyrastať 4. , 3. a 2. črenovec.

článok 1099

Mliečny chrup je bez stoličiek a bez prvého črenovca. Počet zubov sa vyjadruje tzv. zubným vzorom. Celkový počet mliečnych zubov je 28 zubov, t.j. 6 rezákov, 2 špiciaky a 6 črenovcov v čeľusti a sánke.

Trvalý chrup dospelého psa sa začína vyvíjať vo veku 3 až 4 mesiacov a končí sa v 7. mesiaci. Vypadávanie mliečneho chrupu a jeho nahrádzanie trvalým chrupom prebieha v poradí, v akom mliečny chrup vyrastal. Trvalý chrup psa má 42 zubov, pričom v sánke i v čeľusti je po 6 rezákov, 2 špiciaky, 8 črenovcov, v čeľusti 4 a v sánke 6 stoličiek.

Okrem počtu zubov sa posudzuje aj vzájomné uloženie rezákov, tzv. záhryz, ktorý môže byť nožnicový a kliešťový, Vyskytuje sa aj podhryz a predhryz. Predhryz môže byť plemenným znakom niektorých plemien psov.

Podľa opotrebovania chrupu možno určiť približný vek psa.

  • 2 roky – opotrebované spodné klieštiky,
  • 3 roky – opotrebované horné klieštiky a dolné stredniaky,
  • 4 roky – opotrebované horné stredniaky,
  • 5 rokov – opotrebované dolné krajniaky,
  • 6 rokov – opotrebované horné krajniaky.

Výrazne sa opotrebúva chrup psa, ktorý nezodpovedá jeho veku, najmä pri vášnivých aportéroch. Pri určovaní veku treba prihliadať aj na šedivenie srsti okolo očí a nosa, ako aj na zákal očnej šošovky.


  © tulko.sk

Páči sa Vám to?


pridal: Štefan Strlík
comments powered by Disqus

súvisiace články

6.11.2013 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 5870x
článok Chuť psa Mnozí autoři tvrdí, že psi nemají chuť a nebo jen velmi špatně vyvinutou. Psi však mají různé chutě a záleží především na tom, čím byl pes jako štěně krmen. Je řada psů, kteří žerou ovoce, řepu, ale i citrón.
24.10.2013 | | Autor: Dana Stračákovská | Zobrazený : 6215x
článok Řízení reprodukce u psů Přirovnání složitosti reprodukčního systému k hodinovému stroji vystačí jen ke zdůraznění skutečnosti, že i přes zdánlivě hierarchické uspořádání jednotlivých složek je „každé kolečko“ stejně důležité pro chod systému. Neboli porucha na kterémkoliv úseku řízení pohlavních funkcí se zevně projeví poruchou rozmnožovací schopnosti.
14.10.2013 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 3542x
článok Rozdělení útlumů u psa Vzniká-li útlum v samotném centru podráždění, mluvíme o vnitřním útlumu. Je-li však útlum vyvolán podrážděním dalšího centra, vzniká útlum vnější. Tak jako reflexy, i útlumy jsou buď vrozené – nepodmíněné, nebo získané – podmíněné. Například vliv hárající se feny na psy je vrozený reflex, který bude trvale narušovat výcvik psů. Ale vlak v blízkosti cvičiště bude rušit výcvik pouze do té doby, nežli si na něho psi zvyknou.
23.9.2013 | | Autor: Štefan Strlík | Zobrazený : 22841x
článok Kostra psa Kostru psa a mačky tvorí lebka, chrbtica, rebrá, panva, kosti hrudníkovej a panvovej končatiny.
30.8.2013 | | Autor: Štefan Strlík | Zobrazený : 7433x
článok Anatomická sústava psa V tomto článku si povieme niečo o sústavách psa ako je svalová sústava, tráviaca sústava, dýchacia sústava, srdcovo – cievna sústava, močová sústava, pohlavná sústava, nervová sústava a kožná sústava.
Späť na začiatok