Cieľavedomé rozmnožovanie šteniať - plemenitba

Pod pojmom plemenitba sa rozumie cieľavedomé rozmnožovanie zvierat. Poďme si o tom trošku povedať viac.

článok 913

Všetky snahy chovateľov sa zameriavajú na zlepšovanie plemena. Dá sa to však dosiahnuť len vtedy, keď chovateľ dokonale pozná materiál, s ktorým pracuje, t.j. pozná jeho prednosti, ale i nedostatky. Na plemenitbu sa sústavne musia vyberať tie najkvalitnejšie zvieratá s nadpriemernými vlastnosťami. Medzi najdôležitejšie znaky, ktoré sa v chove musia sledovať a trvale upevňovať, patrí plodnosť, pri sučkách aj mliekovod života schopnosť, dlhovekosť a pracovné využiteľnosť.

Doporučujeme prečítať:

 

Čistokrvná plemenitba 

Pripúšťajú sa jedince (pes a sučka) ktoré patria k rovnakému plemenu. V chove psov sa uskutočňuje len čistokrvná plemenitba. V rámci nej sa však uskutočňujú ešte ďalšie formy plemenitby.

 

Nepríbuzenská plemenitba

Je forma plemenitby, pri ktorej je použitý rodičovský pár nemí spoločenského predka v piatich najbližších po sebe nasledujúcich generáciách. Je to najobyčajnejšia metóda vez výrazných nedostatkov, ale i predností. 

 

Príbuzenská plemenitba

Používajú sa partneri, ktorí sú si navzájom príbuzní. Podľa stupňa príbuznosti hovoríme o úzkej (pokrvnej), blízkej (miernej) a vzdialenej plemenitbe. Pri príbuzenskej plemenitbe sa koncentrujú prednosti, ale aj nedostatky. Preto pri tomto spôsobe plemenitby treba vyberať parterov bez zjavných i skrytých chýb, sledovať ich potomkov a použiť z nich len najlepšie jedince. Len čo by sa objavili náznaky oslabenia konštitúcie, treba použiť nepríbuzenskú plemenitbu. Rodina je skupina geneticky navzájom príbuzných jedincov, ktoré pochádzajú od jedného spoločenského predka. Považuje sa za základnú jednotku v plemenárskej práci. 

 

Líniová plemenitba

Tu sa používajú jedince, ktoré sú príbuzné s jedným, prípadne i viacerými spoločnými predkami a majú spoločné niektoré genetické znaky. Spoločný predok,  alebo predkovia sa vyskytujú v prvých štyroch až piatich generáciach. Pojmom línia sa rozumie skupina psov určitého plemena a rôzneho stupňa príbuznosti, ktorá sa vyznačuje dedičnou ustálenou požadovanných plemenných znakov. Touto metódou plemenitby sa dá v chove najviac získať ak chovateľ dokonale pozná plemenný materiál, s ktorým pracuje. Musí dokonale poznať nielen jeho prednosti, ale aj skryté nedostatky, ktoré sa práve pri tejto metóde odhaľujú. Podmienkou by však malo byť, aby sa nechávali celé vrhy, pretože ináč nie sú informácie získané o potomstve úplné

 

Čo hovorí zákon?

ZÁKON č. 194 Zz.
z 13. mája 1998
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
.

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I

Základné ustanovenia


§ 1

     (1) Tento zákon upravuje 

a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vykonávajúcich šľachtenie alebo plemenitbu hospodárskych zvierat, ktorých účelom je zveľaďovanie, zlepšenie ziskovosti a konkurencieschopnosti hospodárskych zvierat, 

b) štátny plemenársky dozor.

     (2) Tento zákon sa nevzťahuje na šľachtenie a plemenitbu hospodárskych zvierat na pokusné a výskumné účely. 

Viac (...)


  © tulko.sk

Páči sa Vám to?


pridal: xx xx
comments powered by Disqus

súvisiace články

5.5.2015 | | Autor: Dominika Bartoňová | Zobrazený : 2540x
článok Zaraďujeme psa do kolektívu I. Hovorí sa, že pes je spoločenské zviera, ktoré je rado súčasťou kolektívu. Áno, to je pravda, ale nemôžete ho len tak "Hodiť do vody a nechať plávať.". Psa musíte naučiť postupne prijímať dôležité fakty a postrehy z prostredia, do ktorého ho privediete. Pretože pes, ktorý je správne zaradený do kolektívu sa aj ľahšie cvičí.
16.9.2013 | | Autor: Jana Hrnčiarková | Zobrazený : 2951x
článok Psi k vodění nevidomých Výcvik psů k vodění nevidomých provádí výcvikáři-specialisté. Přesto není potřeba těchto psů stále kryta. Pro tuto službu lze využít mnoho plemen psů, ze kterých se musí vybrat klidní a ovladatelní jedinci. Výcvik je náročný na čas. Trvá několik měsíců, má-li pes bezpečně vodit nevidomého jak do zaměstnání, tak na procházky.
13.8.2013 | | Autor: Petr Jatrčka | Zobrazený : 7103x
článok Jak vychovat psa – hlídače? Hlavní zásadou by mělo být, že pes musí mít možnost se volně pohybovat a zdomácnět v prostorách, které má střežit. To znamená, že mu v tomto prostoru (zahrada, dvůr) musíme umožnit volný pohyb bez omezení. Mnohdy bude problém v tom, že sice chceme, aby pes hlídal, ale aby nevstupoval na záhonky, skalky atp.
5.3.2013 | | Autor: Barbora Chmulíková | Zobrazený : 10232x
článok Najčastejšie chyby pri výchove psa Každý robí nejaké chyby a ja som sem napísala zoznamy ako predísť alebo aké sú najčastejšie chyby výchovy psíka od útleho veku. Dúfam, že to mnohým pomôže.
20.11.2012 | | Autor: Kristína Vasilišinová­ | Zobrazený : 10814x
článok Pes a mačka večný nepriatelia, je to pravda? Veľa ľudí hovorí,že psy a mačky sú už od vzniku sveta nepriatelia. Myslíte si že je to pravda? Prečítajte si tento článok a zistíte či áno,alebo nie.
Späť na začiatok