Sociálne usporiadanie- 13. až 16. týždeň

Čím sú mladý psi starší, tým je ťažšie určiť presné trvanie jednotlivých životných fáz a ich nápadných prvkov chovania. U jednotlivých psích plemien môžu byť väčšie výkyvy, pretože niektoré dospievajú skôr, iné neskôr. Nemôžeme ale očakávať od šteňiat ktoré majú šesť alebo osem týždňov, že už je plne vyvinutá ich duševná prevaha.

článok 892

Šteňatá sa v tomto období najviac učia od svojich rodičov.  Otec dáva podnety k všetkým hrám so šteňatami, predovšetkým k hrám loveckým a hrám s korisťou, a skoro ich vyškolí na toľko, že sú užitočné pri love. Tiež aj my už môžeme vyžadovať v tomto období od malého psa viac, lebo teraz si najľahšie zapamätá povely ako napríklad sadni, zostaň, k nohe. Psíka netrénujeme viac ako pol hodiny denne a vždy je to formou hry, ak ho to už nebaví tak prestaňeme. Počula som už o psovi, ktorý sa schovával keď mal ísť s pánom von, pretože prechádzka sa mu stala obťiažnou povinnosťou a nie radosťou. 

Je dobre už teraz začať so psíkom chodiť cvičiť von, medzi ľudí. Postupne meniť prostredie k hlučnejšiemu a rušnejšiemu.  Neskôr, keď už psovi  robí radosť plniť naše priania, a pokiaľ naše partnerstvo je dobré, je to už niečo iné. Priznávam že nájdu sa aj šikovný psi, ktorý vedia akú dôležitosť kladie ich pán na to, aby pred ľuďmi poslúchal obzvlášť pekne.  Čo príde potom je vec charakteru. Sú tiež psi, ktorý práve vtedy neposlúchajú. Možno je to ale preto, že sa ich pán neodváži na verejnosti potrestať.

Rozhodne šteňa v tomto veku neuznáva iba samú hrubú silu, ale vidí prevahu toho, komu sa ma podriadiť, na ďaleko vyššej úrovni. Potrebuje poznať autoritu, pretože to mu dáva záruku, že znalosti a skúsenosti vodca svorky zaistia jeho prežitie. Tento jav sa vyskytuje od začiatku štvrtého mesiaca.  Tiež hra už nie je len cvičenie k rozvinutiu vlastných znalostí, ale stala sa nezávislá na tom chovaní, ktoré utužuje vzájomné vzťahy ako medzi šteňatami, tak medzi rodičmi.  Dospelý pes sa s nami nehrá predsa preto, aby si rozšíril znalosti, ale berie hru ako partnerské cvičenie.  Radosť z nej už nieje v objavovaní vlastných schopností, z pohybu ako takého, ako tomu bolo v šteňacom veku, ale z toho spoločného. Tak sa hra stáva súčasťou utuženia  zväzku.