Kúpa psa - Na začiatku záleží

Ak si kúpite šteňa alebo psa, musí vždy platiť táto zásada: Nikdy nedovoľte psovi to, čo budete neskôr zakazovať! Musíte to mať stále na mysli a nesmiete sa dať obmäkčiť prosebným pohľadom alebo prejavom, ktorý vzbudil obdiv.

článok 740

Kedy priniesť nového psíka domov?

Kúpeného psa je najlepšie priniesť domov ráno, alebo predpoludním, aby mal dostatok času zoznámiť sa s novým pánom a s prostredím, ktoré mu je novým domovom.

Zo začiatku sa rozprávajte  so psom, ale potichu, pretože pes má oveľa jemnejší sluch ako človek. Zo skúsenosti vieme, že modulácia hlasu na psa pôsobí sugestívne; hlas môže chváliť, láskať, ale i rozkazovať a môže byť i trestom.
Musíme si uvedomiť, že šteňa až do príchodu k vám prijímalo len potravu, spalo, hralo sa a bolo neustále pod ochranou svojej matky. Teraz sa náhle dostalo do nového prostredia, prekonalo nezvyčajných pachových, zvukových, zrakových i hmatových dojmov. Nezabudnite ho preto privítať maškrtou (kúsok mäsa, ale nie cukor alebo iná sladkosť). Na privítanie patrí tiež miska s nápojom (pitná voda alebo čaj, mlieko je nevhodné).

Mladé štena


Oboznámenie s novým prostredím

Potom nechajte šteňa zoznámiť sa s prostredím, aby malo pocit samostatnosti, ale nie osamotenia. Keď' sa pes oboznámi s prostredím, zaveďte ho na miesta, kde bude v budúcnosti robiť svoju potrebu. Dospelého psa alebo staršie šteňa (asi trojmesačné) prevedieme na vodidle tam, kde nás vedie. Pustíme ho z vodidla až po čiastočnom oboznámení sa s prostredím, a to vždy v obmedzenom priestore, aby sa pes ničoho nezľakol. V danom prípade je úniková reakcia oveľa silnejšia ako naše rozkazy, ale vzájomný pomer vytvárame skôr hravo, no dôsledne.