Továrne na šteňatá

Občas môžete naraziť na chovné zariadenia, v ktorých psíkovia žijú v nevyhovujúcich podmienkach a na dodržovanie zásad dobrého chovu sa nedbá. Cieľom sú spravidla peniaze. Medzi psíčkarmi sa im hovorí „továrne na šteňatá“.

článok 558

V čom spočíva problém?

Problémom podobných zariadení je , že v snahe o čo najväčší zisk, tu môžu zvieratá často trpieť, a to nedostatkom potravy, vody, životného priestoru alebo zdravotnej starostlivosti.

Šteniatka sa tu rodia bez ohľadu na zdravotný stav či pôvod rodičov. Feny bývajú kryté pri každom háraní, čo vedie k menším vrhom.

V posledných rokoch boli v niektorých krajinách schválené zákony upravujúce podmienky chovu psov. Bojovníci za práva zvierat aj tak tvrdia, že zákonne požiadavky skutočným potrebám zvierat stále ešte neodpovedajú a nedokážu „veľkovýrobne šteniat „ odstrániť.

Signály, ktoré vás môžu upozorniť, že ide o továreň na šteňatá.