Reprodukcia a pohlavná sústava: Zápalové zmeny na maternici

Patrí sem niekoľko samostatných ochorení, ktoré sa postupom času a po zavlečení rozličných patogénnych baktérií navzájom prelínajú.

článok 1270

Príznaky:

Zápalové zmeny vznikajú po poraneniach maternice pri ťažkom pôrode alebo po háraní, keď sa asi o dva mesiace objavuje sivý až tmavohnedý výtok z vulvy. Charakteristický je veľký smäd, nechutenstvo, chudnutie a apatia.

Pri chronickom priebehu, ktorý sa zväčša pozoruje pri starších sučkách (7 a viacročných) môže nastať po určitom čase nápadné zlepšenie celkového stavu, čo je však iba prechodné.

Diagnóza:

Stanoví sa na základe klinického vyšetrenia sučky a vyšetrenia krvi v laboratóriu.

Liečenie: 

Závisí od klinického stavu a od veku postihnutej sučky. Pri mladých sučkách (najviac do veku 6 rokov) a v prípade, že výtok nie je veľmi silný, odporúča sa urýchlene odstrániť obsah maternice výplachmi, či už antibiotickými alebo jódovými, za súčasného podávania liekov, ktoré zabezpečia sťahy maternice.

Pri starých sučkách a pri silných hnisavých výtokoch sa odporúča chirurgicky odstrániť maternicu spolu s vaječníkmi.

Zápal maternice môže vzniknúť aj po podávaní hormonálnych injekcií, ktorými sa snažíme zabrániť oplodneniu sučky alebo pri zbytočnej tvorbe mlieka.