TUBERKULÓZA (TBC)

V súčasnosti vplyvom eradikácie TBC pri hospodárskych zvieratách, ale aj vplyvom vysokej lekárskej starostlivosti o ľudí, je toto ochorenie psov relatívne veľmi zriedkavé.

článok 1249

Ochorenie spôsobuje zárodok Mycobacterium tuberculosis, ktorý sa vyskytuje v troch typoch, a to:

- humánny – prevláda v mestách,

- bovínny (dobytčí) – postihuje oblasť s rozšíreným chovom hovädzieho dobytka,

- aviárny (vtáčí) – vyskytuje sa pri psoch najzriedkavejšie.

Postihnuté bývajú najmä dýchacie orgány (asi 60 %) a orgány tráviacej sústavy (asi 30%).

Príznaky:

Pri tuberkulóze pľúc psy ťažko dýchajú vplyvom tvorby výtoku. Psy sú malátne, pomaly sa pohybujú. Spolu s pľúcami býva postihnutý aj osrdcovník a lymfatické uzliny. Pri postihnutí tráviacich orgánov nastáva zdurenie regionálnych lymfatických uzlín na mezentériu, čo často vyvoláva zmeny v priechodnosti potravy tráviacou sústavou. Často sa vyskytuje plynatosť a hnačky. Postihnutý pes aj napriek dobrému prijímaniu potravy chudne. Zriedka sa vyskytuje forma kožnej tuberkulózy, pri ktorej pozorujeme nehojace sa vredy i píšťaly a kostná forma, pri ktorej sa zvieratá len veľmi ťažko pohybujú.

Diagnóza:

Robí sa formou alergickej reakcie organizmu, pričom sa podozrivým zvieratám vpichne do kože 0,2 cm³ tuberkulínu na vnútornej ploche stehna. Reakciu hodnotíme o 24 a 48 hodín. Za pozitívne hodnotíme zvieratá, pri ktorých nastalo prekrvenie a vznikla opuchlina v oblasti vpichu, ako aj zvýšenie bolestivosti na pohmat. I keď výsledky vyšetrení nie sú úplne spoľahlivé, vzhľadom na nebezpečenstvo prenosu ochorenia na človeka, odporúča sa postihnutého psa utratiť. Často sa však dokázal aj opačný prenos, a to z človeka na psa. Výskyt tuberkulózy sa má hlásiť na príslušnej OHES.