Psi k vodění nevidomých

Výcvik psů k vodění nevidomých provádí výcvikáři-specialisté. Přesto není potřeba těchto psů stále kryta. Pro tuto službu lze využít mnoho plemen psů, ze kterých se musí vybrat klidní a ovladatelní jedinci. Výcvik je náročný na čas. Trvá několik měsíců, má-li pes bezpečně vodit nevidomého jak do zaměstnání, tak na procházky.

článok 1151

Pes vodící slepce dokáže až neuvěřitelné výkony. Jsou případy, že přesnou hodinu pravidelně budil nevidomého, vodil jej do zaměstnání a opět v přesný čas jej přiváděl domů. Přitom se od něho po celou pracovní dobu nevzdálil.

Jiný nevidomý předváděl psa, který ho vodil na povel na šest míst ve městě, aniž by se spletl. Kromě toho chodil sám nakupovat a doma přinesl na povel přezůvky, slepeckou hůl, vodítko a z kolny nosil polínka dříví.

Osnovy výcviku zahrnují i přípravu nevidomého jak zacházet se psem, seznámení psa s nevidomým a s prostředím, ve kterém bude využíván.

Aby byl výcvik psa úspěšný a nedopouštěli jsme se zásadních chyb, kterými bychom mohli pokazit jak výsledem výcviku, tak i povahu psa, je nutno dodržet určité zásady:

Dodržovat podmínky pro vypracování a upevnění cviku (podmíněného reflexu):

a) Nejprve dáme psu povel a když doznívá, použijeme donucení psa k provedení cviku;

b) Při cviku dbáme, aby pozornost psa nebyla odváděna jinými silnými podněty, které jej vzrušují;

c) Povely při výcviku musí být energické, zřetelné a nesmí se měnit (povel však nesmí výt příliš silná a intonací musí odpovídat tomu, co od psa požadujeme);

d) Nepodmíněný reflex, na jehož základě se má vypracovat cvik (podmíněný reflex), musí být v dostatečně dráždivém stavu;

e) Cviky musíme několikrát za sebou opakovat, aby se upevnily a pes si je dostatečně dlouho pamatoval, tj. až do doby, kdy se bude výcvik opakovat.

 

  1. Při výcviku musíme postupovat od jednoduchého ke složitějšímu a výcvik musí být soustavný.
  2. S výchovou štěněte, jakož i s přípravou pro výcvik, je nutno začít ihned po získání psa.
  3. Metodiku a techniku výcviku musí nejprve dokonalé zvládnout psovod a pak teprve může začít s výcvikem psa.
  4. Za každý splněný cvik musí být pes pochválen a odměněn pamlskem.
  5. Pokud je to možné, má se cvičit 2x denně (ráno a večer). Výcvik se tím zrychluje a cviky se lépe upevňují.
  6. Při výcviku nemá být narušován kontakt mezi psovodem a psem. Proto se nepoužívají zbytečně silné podněty.
  7. K výcviku je nutno mít vhodnou výstroje pro psa a nutné výcvikové pomůcky.
  8. Pes má být krmen až po výcviku.

 

fotka od www.pixmac.sk