Rozdělení útlumů u psa

Vzniká-li útlum v samotném centru podráždění, mluvíme o vnitřním útlumu. Je-li však útlum vyvolán podrážděním dalšího centra, vzniká útlum vnější. Tak jako reflexy, i útlumy jsou buď vrozené – nepodmíněné, nebo získané – podmíněné. Například vliv hárající se feny na psy je vrozený reflex, který bude trvale narušovat výcvik psů. Ale vlak v blízkosti cvičiště bude rušit výcvik pouze do té doby, nežli si na něho psi zvyknou.

článok 1133

Útlumy se v chování psa projevují různě.

Silněji působí na neupevněné reflexy. Proto když začínáme s výcvikem psa, dbáme na to, aby v blízkosti nebyly rušivé podněty, které by odváděly pozornost psa od výcviku. Může to být nejen hárající se fena, ale i jiná domácí zvířata nebo i plný močový měchýř, žízeň, onemocnění psa, příliš silné podněty a jejich nevhodné použití. Zejména musíme dobře rozlišovat způsoby používání podnětů při povzbuzování psa ke zvýšení výkonu nebo jeho přinucení k vykonání cviku, ale i při zákazu určité činnosti.

Naučené chování podléhá trvale vlivu zapomínání. To způsobuje uhasínající útlum. Jeho negativní vliv omezuje pravidelným opakováním cviků podle zásady, že čím je cvik složitější, tím jej musíme častěji opakovat.

V některých chvicích hraje útlum důležitou roli. Například při odložení psa působí útlum na to, že pes zůstává na místě až do přivolání. Při výcviku ve stopování jen díky diferenciačnímu útlumu rozlišuje pes pachy a jde po stopě určitého člověka. Když odnaučujeme psa nežádoucí činnosti, působí přitom rovněž útlum.

Vedle reflexů a útlumů působí na chování psa jeho individuální vlastnosti a převládající reakce. Ty se projevují například v tom, že některý pes má silnou potravovou reakci a potrava je pro něho silným podnětem. Jinak se projevuje přizpůsobování psa k prostředí. Další vlastností je obranná reakce, která se projevuje v určitém stupni bázlivosti nebo útočností psa. Vhodnou výchovou a výcvikem se může projev těchto vlastností v různém stupni ovlivnit.

Podle toho, jak nervová soustava psa reaguje na podněty, můžeme obecně rozdělit psy na silné a slabé nervové typy. Mezi silné typy počítáme typ vyrovnaný – sangvinik, dráždivý – cholerik a klidný – flegmatik. Do slabých typů počítáme psy bázlivé – melancholiky.

Pokud budete trpělivý a budete vědět, čeho chcete se psem dosáhnout, budete dodržovat určité zásady při zacházení se psem a seznámíte-li se s odbornou literaturou a zkušenostmi výcvikářů, můžete si psa vychovat a vycvičit v základních disciplínách sami. Speciální výcvik musíte dělat s pomocníky na kynologických cvičištích. Pod vedením instruktora a s použitím vhodných výcvikových pomůcek vycvičíte psa daleko rychleji a s menším nebezpečím, že ho zkazíte.

fotka od www.pixmac.sk