Anatomická sústava psa

V tomto článku si povieme niečo o sústavách psa ako je svalová sústava, tráviaca sústava, dýchacia sústava, srdcovo – cievna sústava, močová sústava, pohlavná sústava, nervová sústava a kožná sústava.

článok 1100

Svalová sústava

 Zabezpečuje pohyb organizmu. Svaly sa skladajú z mnohých svalových vlákien. Svaly sú upnuté na kostru a kontrakciou spôsobujú pohyb častí organizmu alebo jeho celku.

 

Tráviaca sústava

Zabezpečuje prijímanie potravy, jej využitie a vylúčenie nestrávených zvyškov. Začína sa ústnou dutinou, do ktorej ústia slinné žľazy a je v nej uložený jazyk. Pokračuje hltanom, pažerákom, tenkým a hrubým črevom a končí konečníkom. Ku tráviacej sústave patrí ešte pečeň a podžalúdková žľaza, ktorých výlučky sú nevyhnutné pri trávení potravy.

 

Dýchacia sústava

 Tvorí ju nosová dutina, hrtan, priedušnica, priedušky a pľúca. Jej úlohou je vymieňať plyny medzi prostredím a organizmom zvieraťa. Do dýchacích sú vložené dôležité orgány, a to čuchový a hlasový.

 

Srdcovo – cievna sústava

 Zabezpečuje transport rozpustných látok v krvi medzi jednotlivými orgánmi a tkanivami organizmu. Skladá sa zo srdca, ktoré pôsobí ako pumpa a zabezpečuje obeh krvi, a z ciev, ktoré umožňujú prietok krvi medzi jednotlivými orgánmi a tkanivami.

 

Močová sústava 

 Pomocou nej sa vylučujú splodiny látkovej premeny. Tvoria ju obličky, močovody, močový mechúr a močová rúra.

 

Pohlavná sústava

Jej úlohou je zachovať druh. Pohlavnú sústavu samíc tvoria vaječníky, vajcovody, maternica a pošva. Pohlavná sústava samcov sa skladá zo semenníkov a prisemenníkov, semenných povrazcov, prídavných pohlavných žliaz a pohlavného údu.

 

Nervová sústava

 Umožňuje na základe podnetov z vonkajšieho i vnútorného prostredia vhodné reagovanie organizmu a tak, aby bol schopný prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam. Je rozdelená na centrálnu nervovú sústavu, ktorá je zložená z mozgu miechy a na periférnu nervovú sústavu, ktorú tvoria periférne nervy a gangliá.

 

Kožná sústava

 Obaľuje celý organizmus a tvorí hranicu medzi vonkajším prostredím, v ktorom zviera žije a vnútorným prostredím organizmu. Spolu zo srsťou má kryciu, tepelnoizolačnú a vylučovaciu funkciu.