Poznáte chrup psa

Šteňatám sa vo veku troch týždňov začínajú prerezávať zuby, pričom prvé rastú špiciaky a klieštiky , vzápätí stredniaky a krajniaky a asi o 10 dní začínajú vyrastať 4. , 3. a 2. črenovec.

článok 1099

Mliečny chrup je bez stoličiek a bez prvého črenovca. Počet zubov sa vyjadruje tzv. zubným vzorom. Celkový počet mliečnych zubov je 28 zubov, t.j. 6 rezákov, 2 špiciaky a 6 črenovcov v čeľusti a sánke.

Trvalý chrup dospelého psa sa začína vyvíjať vo veku 3 až 4 mesiacov a končí sa v 7. mesiaci. Vypadávanie mliečneho chrupu a jeho nahrádzanie trvalým chrupom prebieha v poradí, v akom mliečny chrup vyrastal. Trvalý chrup psa má 42 zubov, pričom v sánke i v čeľusti je po 6 rezákov, 2 špiciaky, 8 črenovcov, v čeľusti 4 a v sánke 6 stoličiek.

Okrem počtu zubov sa posudzuje aj vzájomné uloženie rezákov, tzv. záhryz, ktorý môže byť nožnicový a kliešťový, Vyskytuje sa aj podhryz a predhryz. Predhryz môže byť plemenným znakom niektorých plemien psov.

Podľa opotrebovania chrupu možno určiť približný vek psa.

Výrazne sa opotrebúva chrup psa, ktorý nezodpovedá jeho veku, najmä pri vášnivých aportéroch. Pri určovaní veku treba prihliadať aj na šedivenie srsti okolo očí a nosa, ako aj na zákal očnej šošovky.