Kostra psa

Kostru psa a mačky tvorí lebka, chrbtica, rebrá, panva, kosti hrudníkovej a panvovej končatiny.

článok 1097

Lebka sa skladá z tvárovej a mozgovej časti. Na tvárovej časti je sánka a čeľusť, v ktorých sú zuby. Mozgová časť pozostáva zo zrastených plochých kostí, ktoré vytvárajú kryt pre mozog. Vplyvom šľachtenia sa lebka psov rozličných plemien nápadne odlišuje od tvaru lebky ich predchodcov. Preto rozlišujeme plemená, pri ktorých sa nápadne skrátila čeľusť, pričom mozgová časť lebky prevažuje nad tvárovou časťou. Medzi takéto plemená patrí napr. boxer, pekinský palácový pes a pod.

Kostra psa

Kostra psa

 

Kostra psa : 1-čeľusť, 2-očnica, 3-lebka, 4-sánka, 5-krčné stavce, 6-hrudníkové stavce, 7-bedrové stavce, 8-krížová kosť, 9-chvostové stavce, 10-lopatka, 11-rebrá, 12-ramenná kosť, 13-vretenná kosť, 14-lakťová kosť, 15-zápästné kosti, 16-záprstné kosti, 17-kosti prstov, 18-panvová kosť, 19-stehnová kosť, 20-holenná kosť, 21-lýtková kosť, 22-predpätové kosti, 23-podpätové kosti, 24-sezamská kosť, 25-kosti prstov.

 

Veľká väčšina plemien má dĺžku tvárovej a mozgovej časti lebky približne rovnakú ( napr. nemecký ovčiarsky pes, slovenský čuvač, anglický seter ). Tretiu skupinu tvoria plemená, ktorých dĺžka tvárovej časti podstatne prevažuje nad dĺžkou mozgovej časti ( napr. chrty ).


Foto zdroj: ebay.com.au