Nejčastější orgánové nemoci, jejich prevence a léčba V.

V tomto článku si povíme něco o nejčastější orgánové nemoci, jejich prevence a léčbe.

článok 1043

Astma (astma bronchiale)

Příčina: Stav, při kterém dochází ke smrštění až bezmála uzavření průdušek. Hustý hlenovitý odměšek vyplňující světlost bronchů ztěžuje velice dýchání. Příčinou bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek) bývá např. alergie.

Příznaky: Dušnost, zatížené až velmi namáhavé dýchání, kašel. Komplikuje-li se choroba psa jinou nemocí (zánět průdušek), pak i jiné.

Léčba a prevence: Podávají se léky uvolňující křečovité sevření průdušek a usnadňující odchod hlenu. Základem léčby jsou vždy antiastmatika. V těžkých případech se nelze vyhnout aplikaci kortizonoidů.

Stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní)

Příčiny: V případě primární stomatitidy jsou příčinou vlivy mechanické, fyzikální, chemické, plísňové či bakteriální. Sekundární stomatitida vzniká jako důsledek jiné nemoci.

Příznaky: Liší se podle toho, jakého původu je zánět. Častým doprovodným onemocněním je zánět sliznice dásní. Obecné příznaky: slinění, bolestivost (odmítání potravy), vředovité změny na sliznici (zejména kolem zubů), pronikavý odporný zápach šířící se z dutiny ústní.

Léčba a prevence: Výplachy dutiny ústní 3% peroxidem vodíku a roztoky širokospektrálních antibiotik. Celkově vitamín C, antibiotika, vitamín B12. Léčbu musí vést odborník (riziko sekundárních komplikací).