Jak vychovat psa – hlídače?

Hlavní zásadou by mělo být, že pes musí mít možnost se volně pohybovat a zdomácnět v prostorách, které má střežit. To znamená, že mu v tomto prostoru (zahrada, dvůr) musíme umožnit volný pohyb bez omezení. Mnohdy bude problém v tom, že sice chceme, aby pes hlídal, ale aby nevstupoval na záhonky, skalky atp.

článok 1026

Pak je nutné střežený prostor vymezit a ohraničit. Pes, který střeží takovýto objekt, by měl být ustájen zásadně venku v kotci a nikoliv v domě. Buď mu postavíme boudu přímo v prostoru, který má hlídat, anebo jej ustájíme v kotci mimo střežený objekt. Pokud je pes ustájen v kotci mimo střežený prostor, musí mít v hlídaném prostoru přístřešek. V takovém případě je pes k hlídání zaváděn na noc. Hlídacího psa zásadně nekrmíme před jeho službou, ale po jejím ukončení, to znamená v ranních hodinách po uložení do kotce. Ve střeženém prostoru je nutné nepravidelně psa aktivizovat – vydráždit jej cizí osobou. Adekvátní součinnost musí projevit i majitel psa, nebo jeho psovod. V případě, že pes signalizuje ohrožení hlídaného objektu, zejména v počátcích výcviku, musí mu majitel aktivně projevit podporu.

Pes i při této činnosti má potřebu opory a podpory svého pána. Tomu také musí odpovídat chování jeho majitele, které musí být pro psa aktivizujícím stimulem. Je třeba si uvědomit, že podstata střežení spočívá v tom, že pes včas a důrazně upozorní domácí osoby na nebezpečí útoku vetřelce. Je bláhovost chtít ihned po psu, aby střežil a následně sám bojoval s vetřelcem. Pochopitelně, že pes musí být schopen aktivně zaútočit na osobu, která překročila překážku – oplocení, hradbu, ale v prvopočátcích vždy se svým pánem.

Tím nesporně naroste sebevědomí psa, které se později zúročí.